Индивидуална консултация с Каролина Зографова

Гарантирана конфиденциалност!
 • Продължителност: 60 мин. Цена:

  100 лв.

 • Продължителност: 90 мин. Цена:

  150 лв.

 • Karolina is also giving consultations in English. Full confidentiality is guaranteed.

  Individual consultation in English duration: 60 minutes

  90 EUR

Индивидуална консултация с психолог Нина Маринова

Гарантирана конфиденциалност!
 • Продължителност: 60 мин. Цена:

  60 лв.

 • Продължителност: 90 мин. Цена:

  90 лв.

Индивидуална консултация с рунолог Петя Сакалова

Гарантирана конфиденциалност!
 • Диагностика:

  75 лв.

 • Поръчка за руническа помощ:

  120 лв.

 • Амулети:

  160 лв.

За записване - в кабинета или онлайн

Променете живота си сега!

Изберете най-доброто за себе си

Консултациите могат да бъдат проведени в кабинета или онлайн.

Индивидуалното консултиране е възможност да получите подкрепа и да израстнете, когато попаднете в предизвикателни житейски ситуации. То може да помогне на всеки от нас да се справи с много лични теми в живота като гняв, депресия, безпокойство, злоупотреба с вещества, предизвикателства в брака и взаимоотношенията, родителски проблеми, трудности в училище, промени в кариерата и други.

Консултирането позволява на хората да изследват своите чувства, вярвания и поведение, да работят върху предизвикателни или въздействащи спомени, да идентифицират аспекти от живота си, които биха искали да променят, да разбират по-добре себе си и другите, да си поставят лични цели и да работят за желаната промяна.

Индивидуалното консултиране е фокусирано върху непосредствените или близко бъдещи притеснения на индивида. Индивидуалното консултиране може да включва кариерно консултиране и планиране, скръб след смъртта на любим човек или справяне с проблеми на работа, преди да станат големи. Индивидуалното консултиране е индивидуална дискусия между консултанта и клиентът, който е лицето, което търси помощ.