8 седмичен терапевтичен курс- “Уверено дете – успешен възрастен”

Осем седмичен курс, който ще се провежда всеки понеделник, вторник, сряда и четвъртък от 19:30 – 20:30ч..

Понеделник – Момичета от 10 до 13 години
Вторник – Момичета от 14 до 17 години
Сряда – Момчета от 10 до 13 години
Четвъртък – Момчета от 14 до 17 години

Водещи: Каролина Зографова; Eлина Симеонова (асистент)

Период на курса: От 28-ми/ 29-ти Ноември 2022 до 18-ти/ 19-ти Януари 2023

Записване на: 0899519565

Продължителност: 1 час – от 19:30 до 20:30ч.

Начин на провеждане: Присъствено на адрес бул. Черни връх 73, ет. 2 и онлайн в Zoom

200.00лв.

Описание

Какви възрастни сме днес е отражение на това какви деца сме били, в какво семейство сме израснали, какви са били отношенията ни с мама и татко, какъв пример са ни дали. Десетки са външните фактори, които „атакуват“ изначално чистата детска душа.

Изключително важно за всяко дете е то да бъде в хармония със света, но и да развива себепознание, съответстващо на вътрешния му потенциал.

Целта та този курс е  да помогне на децата да изградят реалистична представа за силата и ресурса, който притежават и те сами да видят потенциала на своите способности.  Ще им разкрием, че единственият лечител и мотиватор за тях са те самите. Веднъж осъзнали силата и възможностите си – няма какво да ги спре в тяхната реализация и като възрастни хора.

 

Курсът ще протече в четири етапа. Крайната му цел е да помогне на момичетата и момчетата да формират умения за себеутвърждаване. По пътя до нея те ще получават дискретно професионално напътствие как да боравят с емоционалния си ресурс, за да използват пълния си потенциал.

В рамките на групата всяко едно от децата ще има възможността да развива спонтанността и креативността си чрез отборни занимания. В същото време всяко от тях ще се научи само да се справя с личностните си бариери, да се самоопознае и да доразвива вродените си качества.

Етапи на курса и тяхната цел:

Първи етап (Въведение) – „Щом НИЕ можем, значи и АЗ мога“
– В тази първа фаза по пътя към себеутвърждаването всяко дете ще има възможност да се освободи от страха и  несигурността да се представя и да говори за себе пред група от непознати хора.

Втори етап – „Моята сила ме води“
– Всяко дете притежава отличителни качества, които по един или друг начин имат ключова роля в живота му. Целта на този втори етап е да помогнем на децата да осъзнаят силата на потенциала си и да ги насочим към неговото усъвършенстване, а не към потискането му.

Трети етап – „Моите чувства са важни“

За едно дете е изключително важно да може да разпознава, вербализира и използва емоционалният си капацитет. Хубаво е децата да могат свободно да изразяват какво чувстват и същевременно да успяват да разберат и приемат емоционалността на околните. С помощта на нашите занимания, децата ще успеят да отключат и приложат емпатичните си способности, което ще подобри връзките и отношенията им с останалите.

Четвърти етап – „Моята воля и възможности са стъпки към моя успех“

В този етап от нашите занимания ще насърчаваме децата да си създадат цели съобразно уменията, които притежават и които биха искали да развият в близкото бъдеще. Ще им споделим „трикове“, които да им помогнат да се влияят от “Вътрешния си мотиватор”, вместо от “Вътрешния си критик”.